Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

                                    

 

Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvavo atrankoje ir 2019 m. liepos mėn. buvo pakviestas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu,

Straipsniai ir pranešimai

EQUASS koordinatorių mokymai

EQUASS mokymai Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojams

Dokumentai parengti dalyvaujant projekte

ESPC kokybės politika

ESPC įgalinimo koncepcija

ESPC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

ESPC etikos ir gerovės užtikrinimo politika

ESPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

ESPC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

ESPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

ESPC vykdomos fizinio, psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas