Kokybės politika

2021 m. birželio 22 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad įstaigoje teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei, keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Šis sertifiktas yra suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu įstaiga įsipareigoja vadovautis sukurta EQUASS sistema bei siekti nuolatinio paslaugų gerinimo ir tobulėjimo, taip pat kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą. 2022 ir 2023 metais Elektrėnų socialinių paslaugų centras, vadovaujantis EQUASS Assurance išorės audito rekomendacijomis, parengė ir pateikė dvi EQUASS pažangos, kurios buvo patvirtintos.

Nuo 2024 m. gruodžio mėn. Elektrėnų socialinių paslaugų centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje”, kurio metu bus siekiama pratęsti EQUASS ASSURANCE kokybės sertifikatą dar 3 metams.

Daugiau informacijos galite rasti čia


Struktūrinių padalinių teikiamų paslaugų vertinimas (paslaugų gavėjų anketinės apklausos)