Veiklos sritys

 • Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų gyventojams organizavimas nustatyta tvarka;
 • Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
 • Pagalbos į namus paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia;
 • Asmeninės pagalbos paslaugų teikimas;
 • Socialinės priežiūros paslaugų teikimas sunkumų patiriančioms šeimoms;
 • Kompleksinės paslaugos asmenims ir šeimoms;
 • Slaugos, reabilitacijos ir socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims;
 • Socialinę riziką patiriančiose šeimose augančių vaikų aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas;
 • Vaikų dienos socialinės priežiūros (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, maitinimo organizavimo, užimtumo, papildomo ugdymo, sociokultūrinių ir kitų) paslaugų vaikų dienos centruose teikimas socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams;
 • Individualios ir grupinės psichologinės pagalbos teikimas socialinę riziką patiriantiems vaikams, suaugusiems, šeimoms, negalią turintiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, kitiems socialiai pažeistiems asmenims, šeimoms;
 • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • Globos centro funkcijų vykdymas;
 • Socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitų su vykdoma veikla susijusių projektų, programų rengimas ir įgyvendinimas;
 • Nepasiturinčių gyventojų aprūpinimas drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kita parama.

Licencijos

Slaugos licencija

Socialinės globos licencija

Akreditacijos

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditacija

Socialinės priežiūros paslaugos (palydėjimo paslauga jaunuoliams) akreditacija.docx

Socialinės priežiūros paslaugų šeimoms akreditacija

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija

Socialinės priežiūros paslaugos (psichosocialinė pagalba) akreditacija

Tarptautinės savanoriškos veiklos akreditacija Vievio vaikų dienos centre

Tarptautinės savanoriškos veiklos akreditacija Vievio vaikų dienos centre (priedas)