Planavimo dokumentai

Planai

2024 m. Elektrėnų socialinių paslaugų centro veiklos planas

2023 m. Elektrėnų socialinių paslaugų centro veiklos planas

2022 m. Elektrėnų socialinių paslaugų centro veiklos planas, užtikrinantis Elektrėnų sav. strateginio veiklos plano pirmųjų planuojamų metų programų priemonių vykdymą ir įgyvendinimą

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2022 m. veiklos planas

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2021 m. veiklos planas

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2020 m. veiklos planas

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos planas, Globos centro 2019 m. veiklos planas

Darbuotojų psichosocialinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planai

Administracija, globos centras, ūkio dalies tarnyba

Pagalbos namuose padalinys

Pagalbos šeimai padalinys

Vievio vaikų dienos centras

Veiklos ataskaitos

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2023 m. statistinė veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2022 m. veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2022 m. statistinė veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2021 m. veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2021 m. statistinė veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2020 metų statistinė veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2019 m. veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2019 metų statistinė veiklos ataskaita

Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaita

Sveikatos ir saugos planai

2023 m. ESPC darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių planas

2023 m. pagalbos namuose padalinio paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių planas

2022 m. ESPC darbuotoju sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių planas

2022 m. ESPC pagalbos namuose tarnybos paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių planas

Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo planai

2024 m. ESPC darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo planas

2023 m. ESPC darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo planas

2022 m. ESPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas

2021 m. ESPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas

2019 – 2020 m. ESPC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas