BAIGIAMASIS GLOBOS CENTRŲ PROJEKTO RENGINYS

  • On 2023-04-03

2023 m. kovo 31 d. Vilniaus oro uosto konferencijų centre įvyko baigiamasis ES lėšomis finansuojamo Globos centrų projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“  renginys, kurio metu buvo apžvelgti esminiai pokyčiai vaikų globos srityje per ketverius metus. Buvo įvertinti ir apdovanoti 66 Globos centrai bei savivaldybės, tarp jų ir Elektrėnų savivaldybė ir Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centras, už pastangas stiprinant vaikų globą ir bendradarbiavimą puoselėjant socialinę partnerystę. Lietuva yra pirmoji Baltijos šalis, kurioje centralizuotai visoje šalyje išvystytas globos centrų tinklas, kuris palydi globėjus nuo ketinimų globoti pradžios iki dienos, kai užaugęs globotinis pradeda savarankišką gyvenimą. Taip pat projekto organizatoriai džiaugėsi visos Lietuvos Globos centrų pasiektais rezultatais: perpus sumažėjo globos institucijose gyvenančių vaikų, kelis kartus išaugo budinčių globotojų skaičius, specialiuose mokymuose parengta daugiau nei 2 000 globėjų (rūpintojų) ir įtėvių.

Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centras prisidėjo prie projekto sėkmės ir pokyčių Lietuvoje.  Globos centro komanda (Globos centro vedėja socialiniams reikalams, globos koordinatorius, 2 globėjų ir įtėvių rengėjai, 1 psichologas) per ketverius metus GIMK mokymuose parengė 2 budinčius globotojus, 35 globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimas, suorganizavo 47 savitarpio pagalbos grupių susitikimus, 17 renginių, išvykų, seminarų, akcijų, 2 fotografijų parodas, parašė 68 informacinius pranešimus, skelbimus, straipsnius. Džiaugiamės, kad Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centro komanda buvo įvertinta ir didžiuojamės būdami šio projekto dalimi.