Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

2018 m. balandžio mėn. Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kurios dėka savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas „ Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Elektrėnų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus.

Projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendina Elektrėnų savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais: Elektrėnų socialinių paslaugų centru ir Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriumi. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas atliks Elektrėnų socialinių paslaugų centras. Paslaugas šeimoms teiks Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius.

Projekto tikslinė grupė – šeimos (tėvai, vaikai, seneliai, globėjai ir kt.), kurios susiduria su iššūkiais auginant skirtingo amžiaus vaikus, kurioms reikalinga informacija apie pagalbos teikimą. Įgyvendinant projekto veiklas, visoms Elektrėnų savivaldybėje gyvenančioms šeimoms bus teikiamos nemokamos paslaugos:

  • Psichosocialinė pagalba (individualios psichologo konsultacijos);
  • Šeimos sutelktumą skatinantys mokymai;
  • Mediacijos paslaugos (neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo);
  • Pozityvios tėvystės mokymai;
  • Vaikų priežiūros paslaugos (vaikams nuo 3 iki 7 metų ne ilgiau kaip 4 val. per dieną, tėvams dalyvaujant aukščiau paminėtų paslaugų užsiėmimuose).

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ organizuojamų veiklų sąrašas nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio papildytas asmeninio asistento paslauga.

2020 m. liepos mėn. Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė papildomą susitarimą su Europos socialinio fondo agentūra dėl papildomo finansavimo projektui „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ skyrimo.

Projekto vykdymo trukmė iki 2022 m. vasario 28 d.

Visą reikiamą informaciją apie projekto vykdymo metu teikiamas paslaugas, taip pat informavimo, konsultavimo paslaugas teikia Elektrėnų savivaldybės bendruomeninių šeimos namų koordinatorius Dovydas Bliujus, tel. (8 616) 15945, el. p. [email protected], adresu Rungos g. 5, Elektrėnai, 130 kabinetas.

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai” Facebook paskyra

Straipsniai ir pranešimai

Elektrėnų bendruomeninių šeimos namų projekto veiklų pristatymas

Startuoja projektas „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai”

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai” pristatymas

Asmeninio asistento paslauga Elektrėnų savivaldybėje

Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tęsia savo veiklą