ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI

  • On 2024-04-25

2024 m. balandžio 18 ir 24 dienomis Elektrėnų socialinių paslaugų centre vyko Pagalbos šeimai padalinio, Pagalbos namuose padalinio, Vievio vaikų dienos centro, Globos centro bei administracijos darbuotojų susirinkimai. Jų metu direktorė Dalytė Kutyrevienė apžvelgė Centro bei struktūrinių padalinių veiklas, vykdomus projektus, įgyvendinąmą kokybės politiką įstaigoje, EQUASS assurance serfikato pratęsimą. Taip pat pristatė įstaigos veiklos metinius rezultatus, aptarė 2021, 2022 ir 2023 m. veiklos rezultatų dinamiką. Susirinkimo metu buvo kalbėta ir apie atliktą darbuotojų psichosocialinės rizikos vertinimą, parengtus planus bei priemones psichosocialinės rizikos veiksnių mažinimui bei kiti einamieji klausimai susiję su 2024 m. įstaigos veiklos planu, paslaugų viešinimu, darbuotojų darbo užmokesčio pasikeitimais nuo 2024 m. sausio 1 dienos, darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, planuojamass neformalias įstaigos darbuotojų išvykas.