Blog Image

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)“  ĮGYVENDINIMAS 2023 M.

  • On 2024-01-12

Elektrėnų socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai nuo 2023 m. kovo mėn. įgyvendindami projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ suteikė įvairias nemokamas paslaugas 189 asmenims. Projektas skirtas suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Pradėjus įgyvendinti projektą buvo planuota iki metų pabaigos pagalbą organizuoti 125 asmenims, tačiau įsivertinus, kad visuomenėje yra reikalingos nemokamos paslaugos, šį rodiklį pavyko pasiekti jau rugpjūčio mėnesį. Tai paskatino dar aktyviau ieškoti papildomų paslaugų ir specialistų, kuriuos galima būtų pasiūlyti Elektrėnų gyventojams.

2023 m. buvo organizuotos tiek individualios konsultacijos, tiek grupinės paslaugos. Daugiausiai susidomėjimo susilaukė individualios psichologo konsultacijos, šeimos mediacija ir tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai. Taip pat startavo pirmoji paauglių savivertės ir emocinio raštingumo stiprinimo grupė bei savitarpio pagalbos grupė skyrybas išgyvenančioms moterims. Siekdami užtikrinti asmenų dalyvavimą veiklose, iš anksto suderinus, organizuojama vaikų priežiūrą užsiėmimų metu bei teikiamos pavėžėjimo paslaugos.

Tirdami bendruomenės poreikius, siekiame sužinoti, kokios paslaugos gyventojams yra aktualiausios ir reikalingos stiprinant įgūdžius spręsti kylančias socialines problemas, todėl yra numatyta organizuoti naujas savitarpio pagalbos grupes skirtingomis temomis, vaikų ir paauglių grupinius užsiėmimus bei tęsti jau pradėtas veiklas.

Be sėkmės atvejų teko susidurti ir su iššūkiais: nuo miesto centrų nutolusiose gyvenvietėse vis dar sunku pasiekti gyventojus ir pasiūlyti jiems paslaugas, taip pat žmonėms vis dar trūksta informacijos apie galimybę pasinaudoti nemokamomis paslaugomis. Todėl planuojama plėsti paslaugas ne tik didesniuose savivaldybės miestuose, bet ir mažesnėse seniūnijų gyvenvietėse bei pasitelkiant kuo daugiau įvairių sričių specialistų informuoti žmones apie galimybę gauti nemokamą pagalbą.

Džiaugiamės, kad teikdami paslaugas Elektrėnų savivaldybėje, radome daug partnerių, kurie prisideda prie paslaugų viešinimo bei suteikiant patalpas sudaro sąlygas organizuoti veiklas įvairiose gyvenvietėse. Dėkojame Vievio gimnazijos direktoriui, Vievio ir Semeliškių seniūnėms už suteiktą galimybę jų patalpose organizuoti veiklas, Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistėms, savivaldybės ugdymo įstaigų specialistams, pedagogams, seniūnijų darbuotojams, veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariams ir visiems kitiems, kurie prisideda prie paslaugų viešinimo.

Tikimės gyventojų aktyvumo ne tik naudojantis organizuojamomis paslaugomis, bet ir teikiant siūlymus, kokių paslaugų, kokioms žmonių grupėms yra poreikis gauti pagalbą.