BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI BAIGTI

  • On 2020-08-05

2020 m. liepos 28 dieną pasibaigė mokymai Bendruomeninių vaikų globo namų darbuotojams pagal Pagrindinę GIMK programą. Mokymus baigė 9 asmenys. Šiuo metu rengiamos rekomendacijos dėl darbuotojų kompetencijos darbui su tėvų globos netekusiais vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.