Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose teikiamos šeimoms ir vaikams, kuriems yra Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu paskirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose.

Socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms (toliau – šeima) ir socialinę riziką patiriantiems vaikams (toliau – vaikas) teikia bei jų socialinę priežiūrą vykdo Elektrėnų socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis (toliau – socialiniai darbuotojai).

Socialinio darbuotojo pagrindinis veiklos tikslas yra ugdyti,  atstatyti  ir  palaikyti  šeimos, asmens gebėjimus  savarankiškai  spręsti  iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime, tam panaudojant pačios šeimos galimybes bei bendruomenės išteklius.

Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, atlieka šias funkcijas:

  • nustato šeimų, vaikų socialinių paslaugų poreikį, įvertina socialinės rizikos lygį, kartu su šeima analizuoja probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų;
  • konsultuoja, teikia reikalingą informaciją apie socialinę pagalbą šeimai, vaikui;
  • tarpininkauja ir atstovauja šeimai, vaikui, sprendžiant problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkio darbus ir kt.), tarpininkauja tarp šeimos, vaiko ir jų aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
  • ugdo ir palaiko kasdieninio gyvenimo įgūdžius – tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir panašiai;
  • ugdo darbinius įgūdžius – padeda savarankiškai susitvarkyti patalpas, aplinką, planuoti atlikti šiuos darbus;
  • organizuoja intensyvios krizių įveikimo pagalbos suteikimą šeimai, vaikui atsidūrus krizinėje  situacijoje;
  • padeda organizuoti šeimų, vaikų savitarpio pagalbos ir kitą grupių veiklą;
  • telkia bendruomenę šeimos, vaiko aplinkos išteklius jų socialinėms problemoms spręsti, bendradarbiauja su seniūnais, Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, vaikų globos įstaigų specialistais, ugdymo, sveikatos priežiūros bei kitų suinteresuotų įstaigų darbuotojais.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų tarnyboje, Draugystės g. 3-2, 9 kab., tel. (8 528) 39 676