Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Elektrėnų savivaldybėje

Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendindama projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Elektrėnų savivaldybėje“ Nr. 0.1.3-ESFA-R-920-01-0001, projekto partneriu pasirinko Elektrėnų socialinių paslaugų centrą. Šiuo projektu siekiama padidinti visuomenės pasitenkinimą Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Elektrėnų socialinių paslaugų centro teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.

Projekto objektas – ekspertinės konsultacijos siekiant patobulinti ir optimizuoti Elektrėnų socialinių paslaugų centro klientų aptarnavimo procesą. Taip pat siekiama padidinti visuomenės pasitenkinimą Elektrėnų socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.

Ekspertines konsultacijas sudaro:

  • Elektrėnų socialinių paslaugų centro struktūros analizė;
  • veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei kitų norminių dokumentų analizė;
  • veiklos organizavimo, vidinių ryšių, vidinės komunikacijos įvertinimo ir valdymo analizė;
  • interviu su Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojais;
  • įvertinamos socialinių paslaugų centro veikloje naudojamos informacinės sistemos.

Atlikus analizę, parengiamos rekomendacijos klientų aptarnavimo proceso tobulinimui. Taip pat bus organizuojami mokymai socialinių paslaugų centro darbuotojams.

2020 m. kovo 3 d. penki Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo 8 akademinių valandų mokymuose „Profesionalus interesantų aptarnavimas ir efektyvus bendradarbiavimas komandoje“. Darbuotojams buvo įteikti pažymėjimai.