Esame veiklūs ir reikalingi

Trakų švietimo centras 2018 m. kovo mėnesį pradėjo vykdyti projektą “Esame veiklūs ir reikalingi”, kuriame Elektrėnų socialinių paslaugų centras yra vienas iš projekto partnerių.

Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Projekto tikslinė grupė – asmenys virs 55 metų amžiaus (iki pensinio amžiaus).

Projekto metu tikslinei grupei bus suteikiamas kompleksas visų paslaugų, didinančių tikslinės grupės asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Paslaugų kompleksas apims mokymus apie savanorystės esmę, motyvacijos veikti, mokytis ir dirbti stiprinimą, profesinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir atkūrimą, bendrųjų įgūdžių (kalbos, socialinių gebėjimų, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos ir t.t.) ugdymą, psichologinę pagalbą, įtraukimą į savanorišką veiklą, konsultavimą ir informavimą, paramą vykdant savanorišką veiklą.

Projekto metu Elektrėnų socialinių paslaugų centre savanorišką veiklą atliko 10 savanorių.