Globos centras

Globos centras yra Elektrėnų Socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

  • organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
  • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;
  • teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams;
  • atlikti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • organizuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;
  • bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą.

Globos centras vykdo projektą „Vaikas šeimoje – mūsų bendras tikslas“, kuris skirtas organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.

Taip pat globos centras vykdo mokymų programą GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas). Svarbus GIMK mokymų dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Mokymų programą sudaro 10 teorinių ir praktinių užsiėmimų. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įtėviai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su programos mokytoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.

Globos centre dirba trys atestuoti GIMK specialistai.

Globos centras

Taikos g. 6B, Elektrėnai
Tel. (8 528) 39 427, mob. +370 683 01092
El. p. laima.jaruseviciene@soc.elektrenai.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.