Gerovės kelias

Šis projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų dienos centrų programos lėšų.

Projektas vykdomas Elektrėnų socialinių paslaugų centro Vievio vaikų dienos centre, Liepų g. 42, Vievis.

Projekto vadovė – Vilma Paškevičienė, tel. +370 650 84804, el. p. vieviovdc@soc.elektrenai.lt .

Projekto tikslas – sudaryti socialinę riziką patiriančiose bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose auga­ntiems vaikams sąlygas, ugdančias jų socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą,  pilietiškumą, saviraišką, gebėjimus ir polinkius; kurti saugią ir sveiką  socializacijos aplinką, siekiant iš­vengti socialinės rizikos veiksnių plitimo vaikų tarpe, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams; įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas, gerinti tarpusavio santykius, pasitikėjimą ir atsakomybę.

Uždaviniai:

  • teikti socialines, ugdymo, užimtumo, buitines, kultūrines bei psichologo paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių ir kitų socialiai pažeidžiamų šeimų;
  • tenkinti minėtų vaikų socialinius, psichologinius, emocinius ir kitus poreikius;
  • didinti vaikų užimtumą, sudaryti sąlygas įvairiapusiam vaiko asmenybės lavinimui, plėtoti sportinę, kultūrinę, meninę veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną;
  • mokyti vaiką atlikti pareigas ir būti atsakingam už savo poelgius šeimoje, mokymo bei auklėjimo įstaigose, darbe ir socialinėje aplinkoje;
  • skatinti šeimą užtikrinti pilnavertį vaiko socialinį funkcionavimą visuomenėje;
  • mažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką, įvairius kriminogeninius procesus ir reiškinius, turinčius įtakos vaiko asmenybės deformacijai ir jo nusikalstamam elgesiui;
  • organizuoti ir nuolat tobulinti veiklą, užkertančią kelią tabako, alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų vartojimui;
  • teikti konsultacijas, pagalbą šeimoms, sprendžiant vaikų auklėjimo, tarpusavio santykių bei kitas socialines bei psichologines problemas.

2013 m. projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 65 800 Lt.
2014 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 65 800 Lt.
2015 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 19 057 Eur.
2016 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 14 500 Eur.
2017 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 14 500 Eur.
2018 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 16 138 Eur.
2019 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 16 000 Eur.
2020 m. – projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 16 000 Eur.