Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centruose

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centruose – tai dienos metu Vievio ir Kazokiškių vaikų dienos centruose (toliau – Centrai) vaikams teikiamos užimtumo, maitinimo, ugdymo ir socialinių bei darbinių įgūdžių lavinimo paslaugos.

Į šiuos centrus priimami vaikai iš socialinę riziką patiriančių, mažas pajamas gaunančių šeimų, taip pat sumokėję Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatytą mokestį, dienos centrus gali lankyti ir kitų šeimų vaikai.

Dėl vaiko priėmimo į centrą jo tėvai, kiti teisėti atstovai ar socialinis darbuotojas pateikia prašymą Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistui ar socialinio darbo organizatoriui, dirbančiam seniūnijoje.

Prašymas kartu su kitais reikiamais dokumentais ir įvertintais socialiniais poreikiais pateikiamas Elektrėnų savivaldybės Asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisijai.

Komisija priima sprendimą dėl vaiko nukreipimo į dienos centrą. Sprendimas pasirašomas Socialinės paramos skyriaus vedėjo ir perduodamas Elektrėnų socialinių paslaugų centrui.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo įsakymu įtraukia vaiką į dienos centrą lankančių vaikų sąrašą ir sprendimą su kitais dokumentais perduoda atsakingam darbuotojui.

Su kiekvieno vaiko tėvais ar kitais teisėtais atstovais Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorius sudaro sutartį.

Socialinių paslaugų teikimas nutraukiamas, kai pasibaigia paslaugų teikimo terminas, pasikeitus paslaugų gavėjo gyvenamajai vietai, socialiniam statusui ir kitais atvejais. Paslaugų teikimas nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Vievio vaikų dienos centre, Liepų g. 42, Vievis, tel. (8 528) 27 322, Kazokiškių vaikų dienos centre, Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Vievio sen., tel. (8 528) 44 438