Socialinių išmokų mokėjimas nepinigine forma

Išmokos socialinę riziką patyrusioms šeimoms, skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtintu Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašu.

Socialinę riziką patyrę gyventojai dėl išmokų skyrimo turi kreiptis į Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) socialinio darbo organizatorius ar vyresniuosius specialistus seniūnijose pagal gyvenamą vietą ar į Skyriaus atsakingus specialistus, kurie priima prašymus su visais reikiamais dokumentais.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) socialiniai darbuotojai surašo rekomendacijas, kokiu būdu konkrečiai šeimai reikėtų mokėti išmokas.

Skyriaus atsakingi specialistai formuoja išmokų mokėjimo būdą riziką patyrusiems gyventojams pagal Centro rekomendacijas:

 • piniginėmis lėšomis;
 • piniginėmis lėšomis vyresniam kaip 16 metų vaikui;
 • piniginėmis lėšomis į paštą, kontroliuojant socialiniam darbuotojui;
 • už energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį;
 • teismo priteistas išlaidas;
 • maitinimo išlaidas mokyklose, dienos centruose ar kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įstaigose;
 • asmens dokumento gamybos išlaidas;
 • ugdymo ir gydymosi išlaidas;
 • būsto nuomos mokestį.

Centras organizuoja mokėjimą nepinigine forma:

 • maisto produktais;
 • drabužiais ir kitomis reikalingomis prekėmis;
 • socialinėmis kortelėmis;
 • sumokant už kurą;
 • paslaugomis, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu.