Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. spalio 7 d. įsak. Nr. A1-474 bei jo pakeitimais reglamentuoja asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.
1. Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:
1.1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
1.2. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
1.3. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
1.4. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
1.5. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).
2. Teisę įsigyti čiužinį praguloms išvengti ir (ar) rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą turi tik asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
3. Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į 1 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. Šiems asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti skiriamos iš Elektrėnų savivaldybės techninės pagalbos priemonių nuomos rezervo.
4. Techninės pagalbos priemonių iš nuomos rezervo paslaugos yra mokamos. Vienos techninės pagalbos priemonės nuomos kaina 1,45 Eur/mėn.
5. Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės nemokamai skiriamos:
5.1. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ar invalidumas;
5.2. asmenims per 18 metų, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingi;
5.3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
5.4. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia;
5.5. asmenims po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumo lygis ar darbingumo lygis dar nenustatytas).
6. Asmenys, nenurodyti 5 punkte, aprūpinami brangiai kainuojančiomis techninės pagalbos priemonėmis tik tada, kai jie sumoka skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės kainos.
Pateikimai šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybės dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
3. Išrašas iš medicininių dokumentų forma Nr. 027/a, kuriame nurodyta reikalingos techninių pagalbos priemonių rūšis (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų Išrašas iš medicininių dokumentų forma Nr. 027/a, – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius ir aktyvaus tipo vežimėlius;
4. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;
5. Atsižvelgiant į aplinkybes kiti reikalingi dokumentai.
7. Judėjimo techninės pagalbos asmenys privalo pasiimti patys iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.
8. Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę įstaigai, išdavusiai šią priemonę.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804