Maitinimo organizavimas

Maisto talonai ir pietūs skiriami senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, bedarbiams, asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą, esant sunkiai finansinei padėčiai, tais atvejais, kai šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui parama nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais arba skiriama parama nėra pakankama.

Maisto talonai (socialinės kortelės) skiriami:

  • pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei jų vaikams, kurių šeimos mėnesio pajamų dydis vienam asmeniui neviršija 1 VRP* ir negaunantiems socialinės pašalpos – 6 mėnesius per kalendorinius metus. Neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis 50 proc. ar didesnis, būtina registruotis darbo biržoje;
  • asmenims ir jų vaikams, kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius registruojasi darbo biržoje ar augina vaiką iki 3 m. ir mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP (negaunantys socialinės pašalpos) – 6 mėnesius per kalendorinius metus;
  • asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą – 3 mėnesius, išduodant vienam mėnesiui (privalo kreiptis per 2 mėn. nuo grįžimo dienos);
  • išimties tvarka – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.

Per mėnesį talonai skiriami:

  • vieniems gyvenantiems asmenims – už 12 Eur;
  • šeimoms iš 2 asmenų – už 24 Eur;
  • šeimoms iš 3 – 4 asmenų – už 30 Eur;
  • šeimoms iš 5 ir daugiau asmenų – už 42 Eur.

Pietūs skiriami asmenims, kurie dėl tam tikrų aplinkybių negali maitintis namuose t.y.

  • Pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kurių mėnesio pajamų dydis vienam asmeniui neviršija 1 VRP, negaunantiems socialinės pašalpos – kiekvieną mėnesį. Neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis 50 proc. ar didesnis, būtina registruotis darbo biržoje;
  • Išimties tvarka – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.

Vienos dienos maitinimo kaina – 1,40 Eur. Maitinama tik darbo dienomis.

Prašymą skirti maisto talonus ar pietus su visais reikiamais dokumentais asmuo pateikia pagal gyvenamąją vietą Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 9 kab., tel. (8 528) 39 676

 

*valstybės remiamos pajamos (VRP) – 125 Eur.