Kazokiškių vaikų dienos centras

Šis projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų dienos centrų programos lėšų.

Projektas vykdomas Elektrėnų socialinių paslaugų centro Kazokiškių vaikų dienos centre, Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

Projekto vadovė – Aistė Nasutavičiūtė, tel. (8~528) 44 438, el. p. kazokiskiuvdc@soc.elektrenai.lt

Projekto tikslas – sudaryti Kazokiškių seniūnijoje gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose auga­ntiems vaikams sąlygas, ugdančias jų socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką, gebėjimus ir polinkius; kurti saugią ir sveiką socializacijos aplinką, siekiant iš­vengti socialinės rizikos veiksnių plitimo vaikų tarpe, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams; įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas, gerinti tarpusavio santykius, pasitikėjimą ir atsakomybę.

Uždaviniai:

  • teikti socialines paslaugas bei psichologo pagalbą;
  • organizuoti vaikų laisvalaikį ir užimtumą, sudaryti sąlygas įvairiapusiam vaiko asmenybės lavinimui, saviraiškai, plėtoti sportinę, kultūrinę, meninę veiklą, propaguoti sveiką gyvenseną;
  • mokyti vaiką atlikti pareigas ir būti atsakingam už savo poelgius šeimoje, ugdymo įstaigose, kitoje socialinėje aplinkoje, ugdyti bendravimo įgūdžius;
  • skatinti šeimą užtikrinti visavertį vaiko socialinį funkcionavimą visuomenėje, patenkinti esminius vaiko asmenybės poreikius;
  • mažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką vaiko asmenybės formavimuisi ir jo elgesiui;
  • teikti konsultacijas, pagalbą šeimoms, sprendžiant vaikų auklėjimo, tarpusavio santykių bei kitas socialines bei psichologines problemas.

2014 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2014 m. balandžio 1 d. Iš valstybės biudžeto skirta 25 700 Lt.
2015 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2015 m. vasario 13 d. Iš valstybės biudžeto skirta 13 500 Eur.
2016 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. kovo 16 d. Iš valstybės biudžeto skirta 14 500 Eur.
2017 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. vasario 23 d. Iš valstybės biudžeto skirta 14 500 Eur.
2018 m. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. vasario 19 d. Iš valstybės biudžeto skirta 16 138 Eur.
2019 m. Projekto įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 12 900 Eur.
2020 m. Projekto įgyvendiniumui iš valstybės biudžeto skirta 11 700 Eur.