Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas