Aprūpinimas mokinio reikmenimis

Socialinė parama mokiniams skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas.

Socialinės paramos mokiniams rūšys: mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,5 BSI dydžio (57 eurai) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamų metų gruodžio 15 dienos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamą vietą pateikiant prašymą – paraišką su reikiamais dokumentais socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose.

Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 9 kab., tel. (8 528) 39 676