Naujienos

INTEGRALI PAGALBA GERINA NEGALIĄ TURINČIŲ ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĘ

Elektrėnų socialinių paslaugų centras vykdo  Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Integrali pagalba asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0009.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki 2020 m. vasario 15 d.

Projektu siekiama plėsti kokybišką integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose Elektrėnų savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems vaikams, darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.

Projekto uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją, teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas, įtraukiant konsultacinę pagalbą šeimos nariams.

Projekto veiklos:

1 veikla. Mobiliųjų komandų darbuotojų mokymai.  Mokymų tikslas – pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, apsaugoti darbuotojus nuo rizikos veiksnių darbe. Projekte planuota, kad mokymuose dalyvaus 20 darbuotojų, tačiau jau iki 2019 m. pradžios kvalifikaciją iš projekto lėšų kėlė 29 darbuotojai, kuriems buvo organizuoti penki seminarai šiomis temomis: „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, „Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“, „Pragulų profilaktika ir priežiūra“, „Slaugos ir socialinės globos darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas“ ir „Slaugos ir socialinių paslaugų srities darbuotojų sauga ir sveikata“. Mokymų metu integruoti horizontaliųjų principų (lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo) sklaidos būdai.

2 veikla. Integrali pagalba neįgaliųjų vaikų, darbingo amžiaus asmenų ir senyvo amžiaus asmenų namuose. Šią paslaugą teikia specialistų komanda: projekte įdarbinti slaugytojo padėjėjai, slaugytojas, masažuotojas, taip pat Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai. Nuo projekto vykdymo pradžios ši paslauga suteikta jau 66 neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Elektrėnų savivaldybėje.

3 veikla. Konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis.  Šios veiklos tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių šeimos nariams, kaip pagerinti artimųjų slaugos ir priežiūros  kokybę. Konsultavimo paslaugos suteiktos 17 asmenų.

Projekto veiklos prisidės prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, kurių svarbu laikytis, besirūpinant neįgaliuoju ar senyvo amžiaus žmogumi, sudarant sąlygas šeimos nariams aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, padidinti savo pajamas, išlikti aktyviais visuomeninio gyvenimo dalyviais. Visiems integralios pagalbos gavėjams sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti projekto veikloje ir naudotis  projekto rezultatais nepaisant jų lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos.

Gaudami kvalifikuotas integralios pagalbos paslaugas asmenys gali gyventi savo namuose neprarandant ryšio su artima aplinka ir išvengti ilgalaikės stacionarios slaugos ar globos.

Daugiau informacijos apie projektą ir integralios pagalbos teikimą suteiks Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistai tel.: (8  528)  39 690, 39 804.

Projekto vadovė  Dalytė Kutyrevienė