Naujienos

INTEGRALI PAGALBA NAMUOSE – SĖKMĖS PAVYZDYS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIMS

Gegužės 9 d. į Elektrėnų socialinių paslaugų centrą buvo atvykusios dvi Viešosios politikos ir vadybos instituto specialistės, kurios šiuo metu Europos Komisijos Jungtiniam tyrimų centrui (JTC) atlieka tyrimą apie socialinės politikos inovacijas. Ši studija bus įtraukta į JTC naująją mokslinių tyrimų kryptį, susijusią su novatoriškų socialinės politikos praktikų perkėlimu ir pritaikymu Europos Sąjungos šalyse. JTC atrinko Lietuvoje įgyvendinamą integralios pagalbos į namus projektą, kaip vieną iš juos labai dominančių pavyzdžių analizei. Šio atvejo analize bus siekiama paaiškinti bendrą integralios pagalbos į namus vaidmenį visuomenės senėjimo, nedarbo bei socialinės atskirties rizikos kontekste.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro integralios pagalbos į namus projektas buvo pasirinktas kaip gerosios praktikos pavyzdys tyrimui. Projekto vadovė Dalytė Kutyrevienė interviu metu papasakojo apie projekto kūrimo, vykdymo procesą, iššūkius, naudą ir rezultatus. Projekto koordinatorė Jurgita Rosokackienė, socialinė darbuotoja Daiva Šareikienė, slaugytoja Asta Šimonienė ir masažuotoja Marija Radvinskienė dalyvavo fokus grupėje ir atskleidė projekto praktinę pusę.