Vievio vaikų dienos centras

2001-01-31 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Vievio globos centras buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Elektrėnų socialinių paslaugų centro. Šiuo metu vadinamas Vievio vaikų dienos centru.

Vaikų dienos centro pagrindiniai tikslai:

 • sudaryti socialinę riziką patiriančiose bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose augantiems vaikams sąlygas, ugdančias jų socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką, gebėjimus ir polinkius;
 • kurti saugią ir sveiką socializacijos aplinką, siekiant išvengti socialinės rizikos veiksnių plitimo vaikų tarpe, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams;
 • įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas, gerinti tarpusavio santykius, pasitikėjimą ir atsakomybę.

Vievio vaikų dienos centre teikiamos šios paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, meno, sporto, multimedijos užsiėmimai, kultūriniai renginiai);
 • darbinių ir higieninių įgūdžių ugdymas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • dušo ir skalbimo paslaugos;
 • transporto paslaugos;
 • individuali ir grupinė psichologinė pagalba;
 • organizuojamos paskaitos, diskusijos;
 • organizuojama pažintinė veikla: ekskursijos, turistiniai žygiai.

Kasmet Vievio vaikų dienos centras vykdo valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Gerovės kelias“. Dalyvauja „Erasmus +“, „Vaikų svajonės“ projektuose, „Maisto banko“ akcijose.

Kontaktai

Liepų g. 42, Vievis, Elektrėnų sav.
Tel. +370 650 84804, +370 620 60820
El. p. vieviovdc@soc.elektrenai.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – penktadienį 8.00 – 18.00 val.