Socialinių paslaugų tarnyba

Socialinių paslaugų tarnyba yra Elektrėnų socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kurio paskirtis – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas namuose asmenims, šeimoms, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinių paslaugų tarnyboje dirba socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą šeimoms, atvejo vadybininkai, tarnybai vadovauja tarnybos vadovas.

Tarnybos tikslas – teikti socialines paslaugas namuose šeimoms, siekiant ugdyti ir palaikyti jų savarankiškumą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę, ginti vaikų teises, padėti turintiems gyvenimo, sveikatos ir elgesio problemų vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Tarnyboje dirbantys socialiniai darbuotojai:

  • lanko šeimas, renka ir kaupia informaciją apie jos problemas ir jų socialinę aplinką;
  • nustato socialinių paslaugų poreikį, įvertina šeimos socialinės rizikos lygį, kartu su šeima analizuoja probleminę situaciją ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų;
  • konsultuoja, teikia informaciją apie socialinę pagalbą šeimai ir vaikui;
  • tarpininkauja ir atstovauja sprendžiant problemas, tarpininkauja tarp šeimos, vaiko ir jų aplinkos;
  • ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.);
  • organizuoja intensyvios krizių įveikimo pagalbos suteikimą šeimai, vaikui atsidūrus krizinėje situacijoje;
  • padeda organizuoti šeimų, vaikų savitarpio pagalbos ir kitų grupių veiklą;
  • telkia bendruomenę šeimos, vaiko aplinkos išteklius jų socialinėms problemoms spręsti, bendradarbiauja su įvairiais specialistais ir įstaigų darbuotojais;
  • organizuoja maitinimo paslaugas;
  • organizuoja paramos skyrimą nepinigine forma.

Socialinių paslaugų tarnyba nuo 2011 m. dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“, kurio tikslas išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones, padrąsinti vaikus tikėti svajonėmis ir jų siekti. Projekto veikla yra pagrįsta savanoriškumo principu.

Socialinių paslaugų tarnyba

Draugystės g. 3-2, Elektrėnai
Tel. (8 528) 39 676, mob. +370 652 84754
El. p. neringa.drabaviciene@soc.elektrenai.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.