Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Nuo 2019 m. sausio mėnesio Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Pasirašius jungtinės veiklos (partnerystės) trišalę sutartį, projekto partneriais tapo Elektrėnų savivaldybės administracija bei Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centras. Projektas skirtas didinti paslaugų teikimą bei užtikrinti, globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.