Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra

Nuo 2019 m. sausio mėnesio Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Pasirašius jungtinės veiklos (partnerystės) trišalę sutartį, projekto partneriais tapo Elektrėnų savivaldybės administracija bei Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centras. Projektas skirtas didinti paslaugų teikimą bei užtikrinti, globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.

Straipsniai ir pranešimai

GIMK mokymai prasideda!

Fotografijų paroda „Liečiantys žemę“

Elektrėnų savivaldybės komanda vasaros festyvalyje „Vaikai yra vaikai“

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai baigti

Globėjams skirta savaitė Elektrėnuose

GIMK mokymai prasideda

Specialistų susitikimas Globos centre

2019 metais parengta pirmoji globėjų/įtėvių grupė