Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

2018 m. balandžio mėn. Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kurios dėka savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas „ Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Elektrėnų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus.

Projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendina Elektrėnų savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais: Elektrėnų socialinių paslaugų centru ir Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriumi. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas atliks Elektrėnų socialinių paslaugų centras. Paslaugas šeimoms teiks Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius.

Projekto tikslinė grupė – šeimos (tėvai, vaikai, seneliai, globėjai ir kt.), kurios susiduria su iššūkiais auginant skirtingo amžiaus vaikus, kurioms reikalinga informacija apie pagalbos teikimą. Įgyvendinant projekto veiklas, visoms Elektrėnų savivaldybėje gyvenančioms šeimoms bus teikiamos nemokamos paslaugos:

  • psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, grupinės emocinės gerovės pratybos, individualios konsultacijos pozityvios tėvystės klausimais);
  • šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos (šeimų klubų veikla, šeimoms skirtos išvykos, šeimos sutelktumą skatinantys mokymai, šeimoms skirti renginiai);
  • mediacijos paslaugos (paslaugos skirtos šeimoms neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo);
  • pozityvios tėvystės mokymai (pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas, saugaus prieraišumo mokymai);
  • vaikų priežiūros paslaugos (vaikams nuo trijų iki septynių metų ne ilgiau kaip 4 val. per dieną, tėvams dalyvaujant anksčiau minėtų paslaugų užsiėmimuose);
  • pavėžėjimo paslauga (paslauga bus teikiama asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose, tačiau neturintiems galimybių naudotis viešuoju ar asmeniniu transportu);

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ organizuojamų veiklų sąrašas nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio papildytas asmeninio asistento paslauga. Šios paslaugos teikimo trukmė – iki 2021-05-31.

Visa reikiama informacija apie projekto vykdymo metu teikiamas paslaugas, taip pat informavimo, konsultavimo ir nukreipimo paslaugos bus teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose.

Bendruomeniniai šeimos namų koordinatorius Dovydas Bliujus, tel. (8 616) 15945, el. p. dovydas.bliujus@soc.elektrenai.lt, šiuo metu dirba adresu Rungos g. 5, Elektrėnai, 135 kabinete, ir teikia visą reikiamą informaciją apie vykdomą projektą.

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ Facebook paskyra

Straipsniai ir pranešimai

Startuoja projektas „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“

Projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ pristatymas

Asmeninio asistento paslauga Elektrėnų savivaldybėje