Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos

Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skiriamos senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, benamiams, socialinės rizikos šeimoms, asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą, kurie neturi sąlygų arba lėšų higienos poreikiams tenkinti.

Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos teikiamos asmenims, kurių vieno šeimos nario vidutinės pajamos neviršija 2 VRP ir kurių bute (name) nėra vonios (dušo, pirties):

  • neįgaliesiems, kuriems darbingumo lygis nustatytas iki 55 proc.;
  • pensinio amžiaus asmenims;
  • benamiams;
  • asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą (kreipiantis per 2 mėnesius nuo grįžimo dienos);
  • socialinės rizikos šeimų vaikams;
  • kitais atvejais – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.

Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti teikiamos išimties tvarka asmenims, kurių vieno šeimos nario vidutinės pajamos viršija 1,5 VRP, susimokant dalį paslaugos kainos.

Asmuo nemokamomis dušo, pirties ir skalbimo paslaugomis gali naudotis du kartus per mėnesį, skalbinių svoris vieno skalbimo metu – iki 5 kg.

Prašymą skirti paslaugas su visais reikiamais dokumentais asmuo pateikia pagal gyvenamąją vietą socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose. Prie prašymo skirti dušo, pirties ir skalbimo paslaugas, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažymos apie darbingų šeimos narių pajamas;
  • pažyma apie paleidimą iš įstaigos (atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą);

kiti dokumentai, patvirtinantys paramos reikalingumą.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804

 

*Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 125 Eur