Aprūpinimas higienos priemonėmis

Kompensacija už higienos priemonių įsigijimą skiriama vaikams ir suaugusiems, turintiems negalią dėl sutrikusių dubens organų funkcijų, prikaustytiems prie lovos ar vežimėlio, kurių bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2 VRP*.

Vienam asmeniui skiriama šešiems mėnesiams 35 EUR kompensacija už higienos priemonių įsigijimą.

Asmenys, atitinkantys išvardintus reikalavimus, prašymą skirti kompensaciją už higienos priemonių įsigijimą su visais reikiamais dokumentais pateikia pagal gyvenamąją vietą socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijoje. Prie prašymo skirti kompensaciją, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • pažymos apie darbingų šeimos narių pajamas per paskutinius 3 mėnesius;
  • pažyma iš gydymo įstaigos apie higienos priemonių reikalingumą;
  • kiti dokumentai, patvirtinantys paramos reikalingumą.

Socialinės paramos teikimo komisija išimties atvejais kompensaciją už higienos priemonių įsigijimą gali skirti asmenims, kurių pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį viršija 2 VRP.

Informacija teikiama Elektrėnų socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyboje, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai, 6 kab., tel. (8 528) 39 804

 

*Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 125 Eur