Kategorija: Informacija

PAGALBA ŠEIMOMS TAIKANT ATVEJO VADYBOS METODĄ

Nuo šių metų liepos 1 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centre pradėjo dirbti 5 atvejo vadybininkai. Pasikeitus Vaiko teisių pagrindų įstatymui įsigaliojo ir naujos paslaugų vaikui ir šeimai teikimo tvarkos. Siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ir įvairiapusę pagalbą šeimai, pradėtas taikyti atvejo vadybos metodas. Vaiko teisių pagrindų įstatymas atvejo vadybą apibrėžia kaip atvejo vadybininko […]

SOCIALINIO DARBUOTOJO DIENOS PAMINĖJIMAS

Š.m. rugsėjo 27 d. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko Lietuvos socialinių darbuotojų dienos minėjimas. Šia proga Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojoms Daivai Šareikienei, Jolantai Šegždienei, Liucijai Paškevičienei, Onai Kuzmienei, Stasei Gurskienei ir Danutei Slavinskienei buvo įteiktos Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėkos už nuoširdų ir atsakingą darbą.                            

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTE „PASIRINK TEISINGAI“

Siekiant padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Pasirink teisingai“. Projekte dalyvauti kviečiami neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, socialinės pašalpos gavėjai. Projekto metu bus ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. […]