Integrali pagalba asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams

2016 m. gegužės 16 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centras pasirašė projekto „Integrali pagalba asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0009  finansavimo sutartį.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (slaugos ir socialinės globos) namuose Elektrėnų savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems vaikams, neįgaliesiems darbingo amžiaus asmenims ar senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos jų šeimos nariams plėtra.

Planuota projekto įgyvendinimo trukmė – 45 mėnesiai, biudžetas – 279 000 Eur.

2020 m. vasario mėn. projekto finansavimo ir veiklų įgyvendinimo sutartis pratęsta iki 2021 m. gruodžio 31 d., finansavimas padidintas iki  568 549 Eur.

Projekto vadovė – Dalytė Kutyrevienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu mobilios kvalifikuotų specialistų komandos integralią pagalbą teikė 78 asmenims, konsultacinė pagalba suteikta 17 jų šeimos narių. Mobilių komandų darbuotojai kėlė kvalifikaciją mokymuose bendravimo su klientais etiketo, darbo efektyvumo gerinimo, saugaus darbo su slaugomais asmenimis ir kitais klausimais. Mokymuose dalyvavo 29 asmenys. Informacija apie įgyvendinamą projektą skelbiama  interneto svetainėje, spaudoje, išleistas projekto plakatas, lankstinukai, informacija skleidžiama įvairių  susitikimų, renginių metu, informacinėse lentose.

Daugiau informacijos apie projektą ir integralios pagalbos teikimą suteiks Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistai, tel.: (8  528)  39 690, 39 804.

Straipsniai ir pranešimai

Integrali pagalba gerina negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę

Integrali pagalba namuose – sėkmės pavyzdys Europos sąjungos šalims

Mokymai darbuotojams „Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“

Mokymai integralios pagalbos teikėjams