Apie mus

ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS (toliau – Centras) yra  savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams.

Centras įsteigtas 2000 m. gegužės 31 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu, įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d.

CENTRO MISIJA – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę,  mažinti jų skurdą ir socialinę atskirtį.

CENTRO VIZIJA – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti socialines paslaugas teikianti įstaiga, veiklą grindžianti aukštos darbo kokybės principais.

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 • Teikti socialines ir slaugos paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • Sudaryti sąlygas asmeniui, šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms.

CENTRO KLIENTAI:

 • Neįgalūs suaugusieji  ir vaikai bei jų šeimų nariai;
 • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
 • nepasiturintys asmenys, šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys (nuteistieji ir grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis sergantys, smurto aukos ir kt.);
 • socialinę riziką patiriantys vaikai;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai;
 • kt.