Naujienos

SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAIS ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJAI RŪPINASI IR KARANTINO LAIKOTARPIU

Elektrėnų socialinių paslaugų centras karantino laikotarpiu savo veiklos nesustabdė. Siekdami apsaugoti darbuotojus ir paslaugų gavėjus nuo koronaviruso infekcijos, daliai darbuotojų, kurių darbo pobūdis leidžia, organizuojame nuotolinį darbą, mažiname darbo apimtis apsiribodami tik būtinosiomis paslaugomis. Rūpinamės darbuotojų saugumu, todėl dalijame jiems dezinfekcines priemones, kaukes, vienkartines pirštines, kitas asmens apsaugos priemones, jie supažindinami su rekomendacijomis, kaip apsisaugoti nuo koronaviruso.  Dalis darbuotojų kreipėsi dėl nedarbingumo pažymėjimų, kad galėtų prižiūrėti namuose savo mažamečius vaikus, sustabdžius ugdymo įstaigų veiklą.  Tačiau mūsų įstaiga teikia daug gyvybiškai būtinų paslaugų, be kurių paslaugų gavėjai sunkiai išsiverstų arba tiesiog neišgyventų. Pagalbos namuose tarnybos lankomosios priežiūros darbuotojai senyvo amžiaus ar negalią turintiems, vienišiems žmonėms nuperka ir pristato maisto produktus, pagamintą maistą, vaistų, pasirūpina kitais kasdieniais reikalais, užtikrindami, kad šiuo karantino laikotarpiu senjorai galėtų jaustis saugūs būdami namuose.  Dienos socialinės globos (integralios pagalbos) paslaugas namuose gauna sunkią negalią turintys asmenys, kuriems reikalinga slauga. Kai kurie iš jų nepakyla iš patalo, todėl be mūsų darbuotojų jie negalėtų patenkinti net savo būtiniausių poreikių. Slaugytoja rūpinasi jų sveikatos būkle, slaugytojo padėjėjai nuprausia, pamaitina, pakeičia jiems sauskelnes ir t. t.

Neatidėliotinais atvejais negalią turintiems, senyvo amžiaus asmenims teikiamos transporto paslaugos, jiems išduodamos techninės pagalbos priemonės.

Nemažas iššūkis yra su sunkumų turinčiomis šeimomis dirbantiems atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams, kurie negalėdami lankytis šeimų namuose ir tiesiogiai su jais bendrauti, turi užtikrinti jiems reikiamą pagalbą: ugdyti socialinius įgūdžius, padėti įveikti tarpusavio bendravimo, vaikų auklėjimo problemas, motyvuoti gydytis nuo priklausomybių, keisti smurtinį elgesį ir užtikrinti, kad vaikai augtų saugioje aplinkoje. Darbuotojai nuolat bendrauja su vaikais ir jų tėvais telefonu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, vaikams padeda pasiruošti nuotoliniam mokymui. Tam tikrais atvejais, kai kyla įtarimų dėl vaikų saugumo, darbuotojai aplanko šeimas, laikydamiesi saugumo reikalavimų. Atvejo vadybininkai nuotoliniu būdu organizuoja šeimų atvejų aptarimo posėdžius su specialistais ir paslaugų gavėjais.

Be pagalbos ir nuolatinio palaikymo nepaliekami ir globėjai, budintys globotojai bei jų globojami, prižiūrimi vaikai. Su jais nuolat bendrauja Globos centro specialistai, konsultuoja, tarpininkauja. Be tėvų globos likusiems vaikams ieškomos nuolatinių globėjų šeimos.

Du  Elektrėnų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrai Vievyje ir Kazokiškėse sustabdė vaikų užimtumo veiklą, tačiau dienos centrų darbuotojai bendrauja su vaikais telefonu, internetu, pataria jiems, kaip praleisti laisvalaikį, padeda mokytis nuotoliniu būdu, pasirūpina, kad vaikai gautų maitinimą – suruošia maisto davinius ir išdalina tėvams arba toliau gyvenantiems pristato į namus. Kazokiškių vaikų dienos centro darbuotojai ėmėsi iniciatyvos ir siuva apsaugines kaukes Centro darbuotojams ir paslaugų gavėjams.

Šiuo laikotarpiu, kai dauguma žmonių lieka namuose, izoliuojasi, mažiau bendrauja, patiria nerimą ir baimę, taip pat kilus kitiems psichologiniams sunkumams  Centro psichologės pasirengusios teikti konsultacijas telefonu.

Karantino laikotarpiu rūpinamės ne vien mūsų paslaugų gavėjais. Senjorai, asmenys, kurie izoliuojasi savo namuose ir neturi artimųjų, draugų ar kaimynų, galinčių jiems nupirkti maisto, vaistų ar kitų būtinų prekių, kreipiasi telefonu 865234476 ir mes jiems padedame.  Džiugu, kad šiuo laikotarpiu savo pagalbą siūlo ir savanoriai, kurie pristato į namus maistą, vaistų, padeda senjorams išspręsti mokesčių už būstą ar pensijų mokėjimo klausimus, padeda dezinfekuoti ligoninės patalpas, siuva ir dalija apsaugines kaukes.

Be abejo, šiuo laikotarpiu labai svarbu kuo mažiau bendrauti, likti namuose, nesilankyti viešose vietose, tačiau socialinių paslaugų srities darbuotojai yra pirmose gretose, kai net ir sudėtingiausiomis aplinkybėmis reikalinga pagalba pažeidžiamiems žmonėms.  Esu labai dėkinga Socialinių paslaugų centro kolektyvui už sutelktumą, supratingumą ir atsakingą darbą šiuo sudėtingu laikotarpiu.  Noriu palinkėti darbuotojams, jų šeimoms,  mūsų paslaugų gavėjams ir visiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams sveikatos ir saugoti vieni kitus!

Direktorė Dalytė Kutyrevienė