Naujienos

CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją ir įvedus karantiną dėl viruso COVID-19 šalyje, siekiant apsaugoti darbuotojų bei paslaugų gavėjų bei jų artimųjų sveikatą, laikinai stabdomas asmenų aptarnavimas Elektrėnų socialinių paslaugų centre.

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. klientus aptarnaujame tik nuotoliniu būdu – el. paštu arba telefonu ir kitomis informacinėmis ryšių priemonėmis.

Nuo š. m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. stabdoma Vievio ir Kazokiškių vaikų dienos centrų veikla. Nuotoliniu būdu bus organizuojami atvejo vadybos posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai. Mokymai ir  grupių susitikimai laikinai nevyks.

Pagalbos namuose paslaugų apimtys mažinamos, apsiribojant aprūpinimu maistu, vaistais, asmens higienos paslaugomis ir pan., arba visai stabdomos, jeigu paslaugų gavėjas gali pats arba su artimųjų pagalba užtikrinti savo būtiniausius poreikius.

Dienos socialinės globos (integralios pagalbos gavėjams) paslaugos  organizuojamos minimalizuojant tiesioginio kontakto valandas, užtikrinant būtiniausių poreikių patenkinimą.

Prašome į Elektrėnų socialinių paslaugų centrą kreiptis šiais kontaktais:

Administracija – tel. 8 528 39 690, el. paštas info@soc.elektrenai.lt

Dėl socialinių paslaugų šeimoms – tel. 8 528 39 676

Dėl pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugų, techninės pagalbos priemonių ir transporto paslaugų  – tel. 8 528 39 804, 8 652 34 476

Dėl pagalbos budintiems globotojams, globėjams, įtėviams – tel. 8 528 39427, 8 683 01 092

Psichologo konsultacijos – tel. 8 683 00 871

Vievio vaikų dienos centras, tel. 8 650 84 804, el. p. vieviovdc@soc.elektrenai.lt

Kazokiškių vaikų dienos centras, tel. 8 673 48 165, el. p. kazokiskiuvdc@soc.elektrenai.lt

Kiti darbuotojų kontaktai nurodyti Elektrėnų socialinių paslaugų centro interneto svetainės https://soc.elektrenai.lt skiltyje „Kontaktai“.

Elektrėnų socialinių paslaugų centras pagal poreikį organizuos namuose izoliuotiems (karantinuojamiems) asmenims visą reikiamą socialinę pagalbą ir aprūpinimą maistu bei kitoms būtiniausiomis priemonėmis. Kreiptis telefonu 8 652 34 476.

Nemokama koronos karštoji linija (visą parą) 1808