Naujienos

DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI

Šių metų vasario 7 ir 10 dienomis Elektrėnų socialinių paslaugų centre vyko Socialinių paslaugų tarnybos, Pagalbos namuose tarnybos, Globos centro, Vievio, Kazokiškių vaikų dienos centrų ir administracijos darbuotojų susirinkimai. Jų metu Elektrėnų socialinių paslaugų direktorė Dalytė Kutyrevienė darbuotojams pristatė Centro 2019 m. veiklos ataskaitą, aptarė įstaigos metinius veiklos rezultatus ir pasiekimus. Darbuotojai buvo informuoti apie planuojamą rengti 2020 metų įstaigos veiklos planą. Taip pat buvo aptartas prasidėjęs EQUASS kokybės sistemos diegimo procesas įstaigoje, Centro partnerystės tinklas ir jo nauda paslaugų gavėjams. Susirinkimo metu kalbėta darbuotojams aktualiomis temomis: darbo užmokesčio pasikeitimai, važiavimo i darbą ir atgal išlaidų dalinės kompensacijos gavimo tvarka, kvalifikacijos kėlimas ir atestacija, atostogų grafikai, darbuotojų sauga ir sveikata (skiepai, psichosocialinės rizikos vertinimas).