KLIENČIŲ SVEIKINIMAS GARBAUS JUBILIEJAUS PROGA

Š.m. spalio mėnesį Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai sveikino savo Pagalbos namuose ir Dienos socialinės globos paslaugų klientes garbaus jubiliejaus proga. Naujųjų Kietaviškių kaimo gyventojai Nijolei Beganskienei spalio 14 d. sukako 80 metų, o Antaninai Kierienei spalio 27 d. sukako 90 metų. Jubiliejau proga klientėms linkėta stiprios sveikatos, artimųjų rūpesčio ir gražaus buvimo kartu.