Naujienos

PAGALBA ŠEIMOMS TAIKANT ATVEJO VADYBOS METODĄ

Nuo šių metų liepos 1 d. Elektrėnų socialinių paslaugų centre pradėjo dirbti 5 atvejo vadybininkai. Pasikeitus Vaiko teisių pagrindų įstatymui įsigaliojo ir naujos paslaugų vaikui ir šeimai teikimo tvarkos. Siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ir įvairiapusę pagalbą šeimai, pradėtas taikyti atvejo vadybos metodas. Vaiko teisių pagrindų įstatymas atvejo vadybą apibrėžia kaip atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai šiuo metu dirba su 56 atvejais, iš kurių dviejų šeimų vaikams buvo nustatytas antras grėsmės vaikui lygis paimant vaikus iš šeimos, 19 šeimų nustatytas pirmas grėsmės vaikui lygis. Visais atvejais organizuojami atvejo vadybos posėdžiai, kurių metu planuojama ir siūloma kompleksinė pagalba šeimoms.

Rugsėjo 10 – 11 dienomis atvejo vadybininkai dalyvavo mokymuose „Kokybiška atvejo vadyba teikiant paslaugas vaikams ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams)“.

 

Socialinių paslaugų tarnybos vadovė Neringa Drabavičienė