Naujienos

MOKYMAI INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS

Elektrėnų socialinių paslaugų centras vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Integrali pagalba asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0009. Projekto slaugos specialistai teikia slaugos ir reabilitacijos paslaugas sunkią negalią turintiems asmenims namuose.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojams organizuojami mokymai. 2017 m. balandžio 6-7 dienomis vyko dviejų dienų seminaras „Slaugos ir socialinės globos darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas“. Tai jau trečias projekto lėšomis organizuotas seminaras. 2016 m. vyko dveji mokymai apie bendravimo etiketą su žmonėmis, turinčiais negalią ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, teikiant paslaugas slaugomiems asmenims. Iš viso mokymuose dalyvavo 25 specialistai.

Mokymais siekiama gilinti projekte dirbančių slaugos ir socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų gebėjimus, darbinius įgūdžius, stiprinti jų emocinį atsparumą, didinti pasitikėjimą savimi, ugdyti empatiją neįgaliajam, sergančiam žmogui.

 

Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė,
projekto vadovė Dalytė Kutyrevienė